X rays หมายถึง แสงซึ่ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 516 ครั้ง)

คำศัพท์ X rays แปลว่า แสงซึ่ง หมายถึง แสงซึ่ง X rays อ่านว่า (เอคซ-เรส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
X rays (เอคซ-เรส)

แสงซึ่ง