WVS หมายถึง เครื่องบิดผ้าให้หมดน้ำ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ WVS แปลว่า เครื่องบิดผ้าให้หมดน้ำ หมายถึง เครื่องบิดผ้าให้หมดน้ำ WVS อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
WVS

เครื่องบิดผ้าให้หมดน้ำ