Vimy หมายถึง เนินเขา ฝิมี-

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ Vimy แปลว่า เนินเขา ฝิมี- หมายถึง เนินเขา ฝิมี- Vimy อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vimy

เนินเขา ฝิมี-