Vega หมายถึง ดาวที่สุกใสที่สุดในหมู่ดาวพิณ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ Vega แปลว่า ดาวที่สุกใสที่สุดในหมู่ดาวพิณ หมายถึง ดาวที่สุกใสที่สุดในหมู่ดาวพิณ Vega อ่านว่า (ฝี-กะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vega (ฝี-กะ)

ดาวที่สุกใสที่สุดในหมู่ดาวพิณ