USIS หมายถึง สำนักข่าวสารอเมริกัน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ USIS แปลว่า สำนักข่าวสารอเมริกัน หมายถึง สำนักข่าวสารอเมริกัน USIS อ่านว่า (ยู-ซิซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
USIS (ยู-ซิซ)

สำนักข่าวสารอเมริกัน