UN หมายถึง สหประชาชาติ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 147 ครั้ง)

คำศัพท์ UN แปลว่า สหประชาชาติ หมายถึง สหประชาชาติ UN อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
UN

สหประชาชาติ