UHF หมายถึง ตัวพิมพ์ใหญ่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ UHF แปลว่า ตัวพิมพ์ใหญ่ หมายถึง ตัวพิมพ์ใหญ่ UHF อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
UHF

ตัวพิมพ์ใหญ่