Thor หมายถึง เทพเจ้าธอ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ Thor แปลว่า เทพเจ้าธอ หมายถึง เทพเจ้าธอ Thor อ่านว่า (ธอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Thor (ธอ)

เทพเจ้าธอ