Shah หมายถึง กษัตริย์อิหร่าน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ Shah แปลว่า กษัตริย์อิหร่าน หมายถึง กษัตริย์อิหร่าน Shah อ่านว่า (ฌา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Shah (ฌา)

กษัตริย์อิหร่าน