SOS หมายถึง ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ SOS แปลว่า ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ หมายถึง ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ SOS อ่านว่า (เอ็ซ โอ เอ็ซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
SOS (เอ็ซ โอ เอ็ซ)

ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ