SLR หมายถึง กล้องถ่ายรูป reflex ชนิดตาเดียว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 107 ครั้ง)

คำศัพท์ SLR แปลว่า กล้องถ่ายรูป reflex ชนิดตาเดียว หมายถึง กล้องถ่ายรูป reflex ชนิดตาเดียว SLR อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
SLR

กล้องถ่ายรูป reflex ชนิดตาเดียว