PX หมายถึง หน่วยจำหน่ายเสบียง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ PX แปลว่า หน่วยจำหน่ายเสบียง หมายถึง หน่วยจำหน่ายเสบียง PX อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
PX

หน่วยจำหน่ายเสบียง