POW หมายถึง เชลยศึก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ POW แปลว่า เชลยศึก หมายถึง เชลยศึก POW อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
POW

เชลยศึก