PBX หมายถึง โทรศัพท์ภายใน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 142 ครั้ง)

คำศัพท์ PBX แปลว่า โทรศัพท์ภายใน หมายถึง โทรศัพท์ภายใน PBX อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
PBX

โทรศัพท์ภายใน