Nice หมายถึง นวล (ของคำพูด) ประณีต (ตาชั่ง) ที่แน่นอน ข้อเล็กๆ น้อยๆ ดี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 133 ครั้ง)

คำศัพท์ Nice แปลว่า นวล (ของคำพูด) ประณีต (ตาชั่ง) ที่แน่นอน ข้อเล็กๆ น้อยๆ ดี หมายถึง นวล (ของคำพูด) ประณีต (ตาชั่ง) ที่แน่นอน ข้อเล็กๆ น้อยๆ ดี Nice อ่านว่า (ไนซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Nice (ไนซ)

นวล (ของคำพูด) ประณีต

(ตาชั่ง) ที่แน่นอน

ข้อเล็กๆ น้อยๆ

ดี