Nazi หมายถึง พรรคนาซี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 110 ครั้ง)

คำศัพท์ Nazi แปลว่า พรรคนาซี หมายถึง พรรคนาซี Nazi อ่านว่า (นา-สิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Nazi (นา-สิ)

พรรคนาซี