NATO หมายถึง องค์การ เน-โท

(ถูกค้นหาทั้งหมด 111 ครั้ง)

คำศัพท์ NATO แปลว่า องค์การ เน-โท หมายถึง องค์การ เน-โท NATO อ่านว่า (NATO)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
NATO (NATO)

องค์การ เน-โท