NASA หมายถึง องค์การ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ NASA แปลว่า องค์การ หมายถึง องค์การ NASA อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
NASA

องค์การ