Manu หมายถึง พระมนู

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ Manu แปลว่า พระมนู หมายถึง พระมนู Manu อ่านว่า (แมน-อู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Manu (แมน-อู)

พระมนู