Lyra หมายถึง ดาวพิณ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ Lyra แปลว่า ดาวพิณ หมายถึง ดาวพิณ Lyra อ่านว่า (ไล-ระ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Lyra (ไล-ระ)

ดาวพิณ