Lud หมายถึง พระผู้เป็นเจ้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ Lud แปลว่า พระผู้เป็นเจ้า หมายถึง พระผู้เป็นเจ้า Lud อ่านว่า (ลัด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Lud (ลัด)

พระผู้เป็นเจ้า