Lor หมายถึง พระเจ้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 139 ครั้ง)

คำศัพท์ Lor แปลว่า พระเจ้า หมายถึง พระเจ้า Lor อ่านว่า (ลอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Lor (ลอ)

พระเจ้า