LP หมายถึง แผ่นเสียงชนิดเล่นเพลงได้นาน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ LP แปลว่า แผ่นเสียงชนิดเล่นเพลงได้นาน หมายถึง แผ่นเสียงชนิดเล่นเพลงได้นาน LP อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
LP

แผ่นเสียงชนิดเล่นเพลงได้นาน