Korea หมายถึง เกาหลี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 129 ครั้ง)

คำศัพท์ Korea แปลว่า เกาหลี หมายถึง เกาหลี Korea อ่านว่า (โคะรี-อะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Korea (โคะรี-อะ)

เกาหลี