Klan หมายถึง สมาคม Ku Klux

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ Klan แปลว่า สมาคม Ku Klux หมายถึง สมาคม Ku Klux Klan อ่านว่า (คแล็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Klan (คแล็น)

สมาคม Ku Klux