Kelt หมายถึง คนพื้นเมืองเซ็ลด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ Kelt แปลว่า คนพื้นเมืองเซ็ลด หมายถึง คนพื้นเมืองเซ็ลด Kelt อ่านว่า (เค็ลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Kelt (เค็ลท)

คนพื้นเมืองเซ็ลด