Karen หมายถึง ภาษากะเหรี่ยง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ Karen แปลว่า ภาษากะเหรี่ยง หมายถึง ภาษากะเหรี่ยง Karen อ่านว่า (คะเรน-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Karen (คะเรน-)

ภาษากะเหรี่ยง