Kandy หมายถึง เมืองคาน-ดิ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ Kandy แปลว่า เมืองคาน-ดิ หมายถึง เมืองคาน-ดิ Kandy อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Kandy

เมืองคาน-ดิ