K หมายถึง กะรัต กะรัต

(ถูกค้นหาทั้งหมด 142 ครั้ง)

คำศัพท์ K แปลว่า กะรัต กะรัต หมายถึง กะรัต กะรัต K อ่านว่า (แค-แร็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
K (แค-แร็ท)

กะรัต กะรัต