Julep หมายถึง เครื่องดื่มจู-เล็พ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ Julep แปลว่า เครื่องดื่มจู-เล็พ หมายถึง เครื่องดื่มจู-เล็พ Julep อ่านว่า (จู-เล็พ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Julep (จู-เล็พ)

เครื่องดื่มจู-เล็พ