Judea หมายถึง แคว้นจูดี-อะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ Judea แปลว่า แคว้นจูดี-อะ หมายถึง แคว้นจูดี-อะ Judea อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Judea

แคว้นจูดี-อะ