Jonah หมายถึง โจ-นะ ผู้ที่นำเคราะห์ร้ายมาให้

(ถูกค้นหาทั้งหมด 111 ครั้ง)

คำศัพท์ Jonah แปลว่า โจ-นะ ผู้ที่นำเคราะห์ร้ายมาให้ หมายถึง โจ-นะ ผู้ที่นำเคราะห์ร้ายมาให้ Jonah อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Jonah

โจ-นะ ผู้ที่นำเคราะห์ร้ายมาให้