Joe หมายถึง การไม่ถือยศถืออย่าง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ Joe แปลว่า การไม่ถือยศถืออย่าง หมายถึง การไม่ถือยศถืออย่าง Joe อ่านว่า (โจ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Joe (โจ)

การไม่ถือยศถืออย่าง