Jena หมายถึง ตำบลเย-นะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ Jena แปลว่า ตำบลเย-นะ หมายถึง ตำบลเย-นะ Jena อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Jena

ตำบลเย-นะ