Jehu หมายถึง สารถี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ Jehu แปลว่า สารถี หมายถึง สารถี Jehu อ่านว่า (จี-ฮยู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Jehu (จี-ฮยู)

สารถี