Jap หมายถึง ชาวญี่ปุ่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ Jap แปลว่า ชาวญี่ปุ่น หมายถึง ชาวญี่ปุ่น Jap อ่านว่า (แจ็พ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Jap (แจ็พ)

ชาวญี่ปุ่น