Jack หมายถึง ขนุน แจ็ค ไพ่แจ็ค แม่แรง รูเสียบหูโทรศัพท์ ฝาชีครอบปล่อง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ Jack แปลว่า ขนุน แจ็ค ไพ่แจ็ค แม่แรง รูเสียบหูโทรศัพท์ ฝาชีครอบปล่อง หมายถึง ขนุน แจ็ค ไพ่แจ็ค แม่แรง รูเสียบหูโทรศัพท์ ฝาชีครอบปล่อง Jack อ่านว่า (แจ็ค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Jack (แจ็ค)

ขนุน แจ็ค

ไพ่แจ็ค

แม่แรง

รูเสียบหูโทรศัพท์

ฝาชีครอบปล่อง