Hue หมายถึง เมืองเว้ ฉวี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ Hue แปลว่า เมืองเว้ ฉวี หมายถึง เมืองเว้ ฉวี Hue อ่านว่า (ฮเว)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Hue (ฮเว)

เมืองเว้ ฉวี