Gaul หมายถึง ชาวฝรั่งเศสโบราณ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ Gaul แปลว่า ชาวฝรั่งเศสโบราณ หมายถึง ชาวฝรั่งเศสโบราณ Gaul อ่านว่า (กอล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Gaul (กอล)

ชาวฝรั่งเศสโบราณ