GI หมายถึง พลทหาร

(ถูกค้นหาทั้งหมด 133 ครั้ง)

คำศัพท์ GI แปลว่า พลทหาร หมายถึง พลทหาร GI อ่านว่า (จีไอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
GI (จีไอ)

พลทหาร