F หมายถึง ความเพลียของตา ความเพลียของตา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 107 ครั้ง)

คำศัพท์ F แปลว่า ความเพลียของตา ความเพลียของตา หมายถึง ความเพลียของตา ความเพลียของตา F อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
f

ความเพลียของตา ความเพลียของตา