Eve หมายถึง วันก่อนทำพิธี เวลาจวนจะถึง เวลาเย็น (อิฝ) อิฝ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 126 ครั้ง)

คำศัพท์ Eve แปลว่า วันก่อนทำพิธี เวลาจวนจะถึง เวลาเย็น (อิฝ) อิฝ หมายถึง วันก่อนทำพิธี เวลาจวนจะถึง เวลาเย็น (อิฝ) อิฝ Eve อ่านว่า (อีฝ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
eve (อีฝ)

วันก่อนทำพิธี เวลาจวนจะถึง

เวลาเย็น

(อิฝ) อิฝ