Eden หมายถึง แดนสุขาวดี เมืองอีเด็น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 128 ครั้ง)

คำศัพท์ Eden แปลว่า แดนสุขาวดี เมืองอีเด็น หมายถึง แดนสุขาวดี เมืองอีเด็น Eden อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Eden

แดนสุขาวดี เมืองอีเด็น