EVS หมายถึง ทำให้ออกมา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ EVS แปลว่า ทำให้ออกมา หมายถึง ทำให้ออกมา EVS อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
EVS

ทำให้ออกมา