Dane หมายถึง ชาวเดนมาร์ก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 129 ครั้ง)

คำศัพท์ Dane แปลว่า ชาวเดนมาร์ก หมายถึง ชาวเดนมาร์ก Dane อ่านว่า (เดน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Dane (เดน)

ชาวเดนมาร์ก