DX หมายถึง ระยะทาง นานมาแล้ว (ตา) ลอย (คล้ายกัน) นิดหน่อย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ DX แปลว่า ระยะทาง นานมาแล้ว (ตา) ลอย (คล้ายกัน) นิดหน่อย หมายถึง ระยะทาง นานมาแล้ว (ตา) ลอย (คล้ายกัน) นิดหน่อย DX อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
DX

ระยะทาง นานมาแล้ว

(ตา) ลอย

(คล้ายกัน) นิดหน่อย