D หมายถึง ผรุสวาท

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ D แปลว่า ผรุสวาท หมายถึง ผรุสวาท D อ่านว่า (ดี)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
D (ดี)

ผรุสวาท