Colt หมายถึง ปืนโคลท ลูกม้าตัวผู้ เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ Colt แปลว่า ปืนโคลท ลูกม้าตัวผู้ เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด หมายถึง ปืนโคลท ลูกม้าตัวผู้ เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด Colt อ่านว่า (โคลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Colt (โคลท)

ปืนโคลท ลูกม้าตัวผู้

เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด