Cain หมายถึง ผู้ที่ฆ่าพี่น้องของตนเอง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ Cain แปลว่า ผู้ที่ฆ่าพี่น้องของตนเอง หมายถึง ผู้ที่ฆ่าพี่น้องของตนเอง Cain อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Cain

ผู้ที่ฆ่าพี่น้องของตนเอง