Asia หมายถึง ทวีปเอเชีย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 145 ครั้ง)

คำศัพท์ Asia แปลว่า ทวีปเอเชีย หมายถึง ทวีปเอเชีย Asia อ่านว่า (เอ-ฉะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Asia (เอ-ฉะ)

ทวีปเอเชีย